Orion VvE Beheer

Gewoon goed VvE Beheer

 

Het management en de contactpersonen

.

Cor van Halem

Directeur
Project manager
Hoofd ICT.
Juridische zaken

a

Ton Lok

Directeur
Sales manager
Technische zaken

a

Sylvia Janse

Back officea

Marga vd. Elst

Public relationsa

Bedrijfsfilosofie en kernwaarden

In 2016 heeft Orion VvE Beheer haar bedrijfsfilosofie vastgesteld waarbij 7 kernwaarden van essentieel belang zijn. 

Deze bedrijfsfilosofie is op de werkplek aangebracht op een voor iedereen toegankelijke plaats. 


Klanttevredenheid

We leveren VvE diensten die een zorgeloze oplossing bieden voor onze klanten en die voldoen aan hun wensen en verwachtingen. We hebben begrip en respect voor elkaar. Niet alleen de kwaliteit van onze diensten, maar ook het nakomen van afspraken staat hoog op onze agenda.


Kwaliteit

We zijn professionals op ons vakgebied en werken dagelijks aan een hoge kwaliteit ten aanzien van onze dienstverlening. We beseffen dat kwaliteit leveren ons bestaansrecht is en zullen dit zover mogelijk in onze organisatie doorvoeren en bewaken.


Verantwoordelijkheid

We nemen onze verantwoordelijkheid voor alle werkzaamheden die we uitvoeren en controleren nauwkeurig datgene wat we doen. We gaan er niet vanuit dat een ander dit voor ons doet.   


Integriteit

We handelen naar zowel onze opdrachtgevers als onze collega’s op een open en eerlijke wijze. We vinden dat hierdoor de basis voor een langdurige en betrouwbare relatie ontstaat.


Samenwerking

We werken samen binnen het kader van formeel en informeel gemaakte afspraken op basis van wederzijds vertrouwen. Het behalen van een gezamenlijke doelstelling staat hierbij voorop, wat vervolgens voor een ieder tot succes zal leiden.


Loyaliteit

We zijn betrouwbaar en open, hebben een optimale inzet en respect voor elkaar en doen indien nodig meer dan dat er van ons verwacht wordt.


Groei

We ontwikkelen ons bewust en gefaseerd tot een middelgrote organisatie, zodat de continuïteit van onze dienstverlening gewaarborgd blijft.