top of page

Disclaimer

Ondanks de grote zorg een aandacht die besteed wordt aan het beheer van de website van Orion VvE Beheer, is het mogelijk dat de website onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Alle informatie is echte vrijblijvend zodat aan de gegevens op de website geen rechten kunnen worden ontleend.

Orion VvE Beheer en alle betrokken partijen zullen niet aansprakelijk zijn voor technisch of redactionele fouten of omissies die in deze website voorkomen, noch voor eventuele gevolgschade die het resultaat is van het gebruik, de presentatie, het ter beschikking stellen of het tijdelijk niet beschikbaar zijn van deze website of de links naar de websites van derden.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Orion VvE Beheer website berusten bij Orion VvE Beheer. Het is niet toegestaan zonder toestemming van Orion VvE Beheer de informatie vermeld op de website van Orion VvE Beheer te verveelvoudigen of openbaar te maken anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites welke niet het eigendom zijn van Orion VvE Beheer zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de sites. Orion VvE Beheer geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

bottom of page