top of page

Privacyverklaring Orion VvE beheer

Dit is de privacyverklaring van Orion VvE Beheer, gevestigd in Schiedam

Persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

Verwerkingsdoelen alsook rechtmatige grondslag

Deze persoonsgegevens worden voor de volgende doelen verwerkt:

 • Het nakomen van onze verplichtingen uit de beheersovereenkomst

 • Het afhandelen van uw betaling/incasso

 • Verzenden van een nieuwsbrief en/of nieuwsberichten

 • U te kunnen bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang bewaren wij de gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden/zijn verzameld.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te verwijderen. Dit laatste uiteraard tenzij wij op grond van de beheersovereenkomst, de AVG en de wet niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen en/of persoonsgegevens te verwijderen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar AVG@Orion-VvEBeheer.nl of naar ons postadres. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) te anonimiseren (door bijvoorbeeld zwart te markeren). Wij zullen zo snel mogelijk, docht uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of overtreding van de AVG, neem dan contact op met ons via AVG@Orion-VvEBeheer.nl of 010-4734016.

Wijziging van de privacyverklaring

Wij passen ons privacy beleid (indien nodig) van tijd tot tijd aan om het up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van oonze Privacyverklaring worden opgenomen.

bottom of page