top of page

Project Hillegersberg

In juni 2016 is in het kader van de ‘woningverbetering’ in deze wijk door Orion VvE Beheer een project gestart om woningen met achterstallig onderhoud in kaart te brengen.

Op het moment beperken we ons door het vastleggen van dat, wat we zoal visueel tegenkomen aan

achterstallig onderhoud’ maar het zou ook kunnen zijn dat we u persoonlijk in kennis stellen en/of om informatie vragen.

Doelstelling van dit project is om appartementen met achterstalling onderhoud, al of niet veroorzaakt door een slapende of slecht functionerende VvE in beeld te brengen en daar waar nodig is ondersteuning te bieden door betaalbaar en goed projectmatig VvE Beheer.

Misschien bent u lid van een goed functionerende VvE en is uw VvE ingeschreven bij de kamer van koophandel.

Wellicht heeft u de juiste verzekeringen en voldoet u aan de wetgeving zoals die is opgesteld voor het goed functioneren van een VvE.

Tevens zorgt het bestuur van uw VvE voor een goed onderhoudsplan en werkt u als appartementeigenaar collectief mee aan het gemeenschappelijk onderhoud en het gemeenschappelijk belang.

En wellicht heeft uw VvE het reservefonds op orde.

Maar het kan ook zijn, dat uw VvE niet goed functioneert, en dat er tegenstrijdige belangen tussen de appartementhouders zijn waar u als VvE niet uit komt. Uw VvE voldoet niet meer aan de norm.

Denk hierbij aan:

Onderlinge tegenstrijdigheden met betrekking tot gemeenschappelijk onderhoud dat nu voor een indivuduele appartementeigenaar komt, terwijl dit misschien ondergebracht dient te worden als gemeenschappelijk onderhoud waardoor de kosten evenredig verdeeld worden.

Het ontbreken van een goed onderhoudsplan.

Het door onenigheid ontbreken van een goed incassobeleid m.b.t. de VvE bijdragen.

Het ontbreken van een jaarverslag, exploitatierekening, een goede begroting of opstalverzekering.

Achterstallig onderhoud.

Of misschien slaapt uw vereniging en is er helemaal geen algemene ledenvergadering?

Zomaar enkele zaken die er toe bijdragen dat uw appartement in verval zou kunnen raken.

Vanaf 2008 is iedere apartementeigenaar vanuit de wetgeving lid van de VvE en moet deze zorgen dat zij proberen het bovenstaande te voorkomen.

Makkelijker gezegd dan gedaan in deze toch wat moeilijke tijd waar veel appartmenteigenaren moeten kiezen tussen wat goed is en wat wijs is. Veel VvE’n lijden hieronder. Daarom willen wij u graag het volgende voorleggen.

Orion VvE Beheer heeft zich als een van de weinige beheerders tot doel gesteld om appartementhouders van kleine of slapende VvE’n die oa. met bovenstaande problemen te kampen hebben te helpen hun zaken op orde te brengen, met maar één doel voor ogen:

De kwaliteit van uw appartement en uw woongenot duurzaam te borgen.

Wij doen dit op een: “No cure No pay” basis.

Met andere woorden, als wij er niet in slagen om uw VvE te activeren en op orde te brengen betaald u niets.

Met activeren bedoelen we dat we uw VvE zodanig opzetten dat zij in de eerste plaats voldoet aan het wettelijk kader.

Vandaaruit gaan we structureel werken aan verbetering.

Om dit voor elkaar te krijgen hebben wij als Orion VvE Beheer een dienstenpakket en een traject van 4 cyclische fasen samengesteld dat zeer geschikt is voor die VvE die met betrekking tot haar leden, rust in de VvE wil hebben en toch met haar leden gestructureerd een verbeteringstraject in gang wil zetten met de beperkte financien die zij hebben.

Uitgangspunt van dit pakket van diensten is om gefaseerd in 4 fasen een herhalende cyclus te doorlopen om uw VvE te ondersteunen naar een goede samenwerking en een mate van onafhankelijkheid waarna u aan het eind van het traject een aantal opties wordt geboden waar u gebruik van kunt maken om uw VvE optimaal te laten functioneren.

De beschreven fases zullen per VvE van tijdlijn verschillen. Sommige VvE’n moeten van de grond opgebouwd worden terwijl andere al enige tijd actief zijn maar weer met andere problemen kampen.

Uitgangspunt is altijd om uw VvE structureel en opbouwend naar een hoger plan te brengen binnen een tijdbestek van 3 jaar.

Voor een meer volledig overzicht van het dienstenpakket dat we ter beschikking stellen verwijzen wij naar het tabblad: 'Dienstenaanbod'.

Fase 1

De 1e cyclus bestaat voor een groot deel uit het maken van een plan om uw VvE optimaal op de rails te zetten.

Het opzetten (wakker maken) en/of verbeteren van uw VvE en/of het controleren of uw VvE wel voldoet aan de huidige wetgeving. Het plannen en uitvoeren van enkele vaste procedures zullen zeker in het begin veel tijd vragen van Orion VvE Beheer mbt. het ordenen van documenten en het opzetten van uw administratie. Voor zover uw VvE niet voldoet zullen de juiste documenten, verzekeringen, rekeningen en functies worden vastgelegd en/of in orde gemaakt worden.

Als ondersteuning om uw VvE administratie goed in te richten maken wij gebruik van onze Orion Web-based software applicatie voor VvE Beheer die we volledig in eigen beheer hebben.

Wij stellen ons VvE beheer systeem gratis ter beschikking aan onze klanten en zullen u helpen in het gebruik door middel van een kleine workshop.

Na het uitvoeren van fase 1 heeft u als VvE:

 • Voldaan aan de verplichte algemene leden vergadering(en)
 • Heeft u een actieve VvE, bestuur, voorzitter en eventueel commissie.
 • Heeft u de juiste documenten en verzekeringen.
 • Is uw VvE ingeschreven bij de KvK.
 • Een bankrekening en reservefonds op naam van de VvE. met ten minste een minimale VvE bijdrage p/mnd.
 • Een VvE die voldoet aan de wettelijke norm.
 • Kunt u de belangrijkste documenten communicatie en gegevens inzien op uw eigen site in onze Web based software applicatie.

Fase 2

De 2e cyclus bestaat uit het gestructureerd verbeteren van de financiele situatie van uw VvE.

Waar liggen de financiële knelpunten.

Waar wilt u heen in de toekomst als VvE met betrekking tot het verbeteren van uw gemeenschappelijke belangen? Waar geeft u als VvE m.b.t. onderhoud prioriteit aan, en in hoeverre kunnen we een plan maken om dit met uw beperkte financiën te realiseren in relatie tot uw bijdrage?

Orion VvE Beheer kan hier een adviserende rol in vervullen en u op weg helpen om een beperkt onderhoudsplan te maken of een meer uitvoerig onderhoudsplan op te stellen, zoals een Meerjarig onderhoudsplan. (MJOP)

We gaan uit van het beste, maar houden de realiteit goed in de gaten omdat we na iedere verbetering niet willen terugvallen.

Zijn er misschien samenwerkingsmogelijkheden met andere VvE’n?

Na het uitvoeren van fase 2 heeft u als VvE:

 • Een doel en inzicht gekregen in wat u op korte of lange termijn met uw beperkte financien kunt of zou willen bereiken.
 • Tevens heeft u dit inzicht omgezet in de aanzet tot een praktisch financieel uitvoerbaar plan.
 • Een inzicht gekregen wat uw financiële bijdrage zou kunnen of moeten zijn.
 • Minimaal een beperkt onderhoudsplan of indien mogelijk een Meerjarig Onderhoudsplan. (MJOP)
 • Een aanzet gegeven tot het verbeteren van de bijdragen in het reservefonds.

Fase 3

De 3e cyclus bestaat uit het uitvoeren van de prioriteiten die u als VvE met betrekking tot het gemeenschappelijk onderhoud hebt voorgenomen . We proberen vast te houden aan het voorgenomen plan en controleren regelmatig de voortgang. We vergaderen regelmatig conform de norm en werken structureel naar verbetering door de behaalde successen te borgen.

Na het uitvoeren van fase 3 heeft u als VvE:

 • Een goede balans gevonden in de relatie en samenwerking tot uw mede appartementhouders.
 • Een stabiele opbouwende bijdrage aan uw VvE reservefonds.
 • Een aanvang gemaakt met de uitvoering van uw prioriteiten m.b.t. het onderhoudsplan.
 • Een stijgende lijn ontwikkelt in uw zelfvertrouwen als VvE.
 • Een werkstructuur die ondersteund wordt door Orion VvE Beheer.

Fase 4

De 4e cyclus bestaat uit het evalueren van de procesgang van de afgelopen 3 jaar.

Hoe staat uw VvE er na 3 jaar nu voor. Is er voldoende stabiliteit opgebouwd? Hebben we bereikt wat we wilden bereiken?

Hebben we de continuerende stijgende lijn naar onze doelstelling weten vast te houden en zijn de successen die behaald zijn voldoende geborgd waardoor terugval is uitgesloten?

Wederom maken we een plan. Wat kunnen we nog meer verbeteren?

Hoe staat de VvE er financieel voor?

Zijn er nog problemen die op korte termijn opgelost moeten worden?

Tevens zal Orion VvE beheer u adviseren welke ondersteuning wij als beheerder uw VvE wederom zouden kunnen geven. Ook de mogelijkheden van het gebruik van het Orion VvE Beheersysteem zullen we onder de aandacht brengen.

Wij kunnen u het bovenstaande traject aanbieden op grond van een overeenkomst voor 3 jaar met een stabiele vaste prijs per VvE per jaar van… (zie prijzentabel aan de onderzijde.)

Deze prijzen gelden alleen voor kleine VvE’n t/m. 15 appartementen in Hillegersberg.

De inschrijving van dit project loopt af op 31 december 2016.

Mocht u van beheerder willen wisselen en gebruik willen maken van dit project, maar heeft u een contract dat in 2017 afloopt, dan kunt u indien u zich voor 31 december 2016 aanmeldt nog steeds gebruik maken van deze aanbieding.

Overige en grotere VvE’n (buiten Hillegersberg) zijn wij graag van dienst maar dienen rekening te houden met een afwijkende overeenkomst en jaarlijkse prijsindex.

Voor meer informatie over onze diensten zie verdere onze website.

Of mail naar: info@Orion-VvEBeheer.nl 

Aantal appartementen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 t/m. 15

Mutatie app. bij verkoop

Mutatie bij nieuwe huurder

Uurloon (variabel)

VvE Beh. systeem (klant)

VvE Beh. systeem (niet klanten)

Excl. BTW

€ 495,87

€ 495,87

€ 495,87

€ 628,10

€ 743,80

€ 842,98

€ 925,62

€ 991,74

€1041,32

€1074,38

€1425,62

€ 80,99

€ 39,67

€ 70,25

Gratis

€ 28,93

BTW. 21%

€104,13

€104,13

€104,13

€131,90

€156,20

€177,03

€194,38

€208,26

€218,68

€225,62

€299,38

€ 17,01

€ 8,33

€ 14,75

Gratis

€ 6,07   

Incl. BTW.

€600

€600

€600

€760

€900

€1020

€1120

€1200

€1260

€1300

€1725

€ 98,00

€ 48,00

€ 85,00

Gratis

€ 40,00

Prijs per appartement incl. 21% BTW.

€600

€300

€200

€190

€180

€170

€160

€150

€140

€130

€115 

Gratis

p/jaar p/appartement incl. supp.

bottom of page